biz kimiz?

Pazarlama iletişimi, organizasyon ve satış alanında uzman olan bir ekip tarafından kurulan Bee Danışmanlık, faaliyetlerine 2009 yılının ilk aylarında başladı. Bee ekibi, adından da anlaşılacağı üzere, bir kovandaki arılar gibi çok ve düzenli çalışarak ticari birlikteliklerini başarı ile devam ettirmek hedefi ile yola çıktı.

Arılar toplu yaşayan canlılardır… Bir kovanda yaşamın devamlılığını sağlamak için hep birlikte çalışırlar. 60-70 bin arının yaşadığı bir kovanda düzen nasıl sağlanır? Nasıl olur da hiç karışıklık çıkmaz? Bu düzeni arıların kendilerinin oluşturması mümkün müdür?

Birlikte iş yapmak üzere bir araya gelmiş insan topluluklarında en zor aşama, çalışma planının ve görev organizasyonunun yapılmasıdır. Eğer söz konusu bir fabrikaysa, işçilerin başında usta başları, usta başlarının başında mühendisler, mühendislerin başlarında idari kadro, idari kadronun üzerinde genel müdür bulunur.

Fabrikanın verimli çalışması için oldukça büyük emek ve para harcanır. Kısa ve uzun dönem planları yapılır, istatistikler çıkarılır. Üretim sırasında daha önceden hazırlanmış üretim planları kullanılır ve her aşamada kalite kontrolü yapılır. Ustabaşlarının, mühendislerin, idari kadro ve üst düzey yöneticilerin her biri görevlerine